חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2776-07
שם הקורס אוריינות מדעית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' עדי ברזלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: adibarzel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: הנהלת בינוי
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים הבנה של מבנה המאמר המדעי. במהלך הקורס נקרא בעיון מאמרים מדעיים מתחומים שונים וננתח את התכנים של כל פרק מפרקי המאמר: תקציר, מבוא, חומרים ושיטות, תוצאות ודיון. כמו כן, נלמד לחפש אינפורמציה במאגרים ממוחשבים ונתרגל כתיבה מדעית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00