חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2806-01
שם הקורס חסרי חוליות למתקדמים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' מיכה אילןצרו קשר
מרצה פרופ' נועה שנקרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: milan@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 221
צור קשר דוא"ל: shenkarn@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ומעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 12:00-16:00
בניין בריטניה - מדעי החיים
חדר 006
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס הנה להקנות ידע יסודי על קבוצות טקסונומיות נבחרות של חסרי חוליות ברמה מתקדמת לתלמידים בעלי רקע בתחום (קורס זואולוגיה הניתן בשנה ב'). הקורס הינו קורס מעבדה מציג את חשיבות חסרי החולית בעולם החי ואת מגוון דפוסי המבנה והתפקוד של קבוצות שונות. הקורס משלב ידע בסיסי הדרוש להבנת תפקוד מערכות נבחרות מבין חסרי החוליות, עם ידע מודרני ועדכני, שמדגיש את חשיבות חסרי החוליות בחזית המחקר המדעי. הקורס מבליט את המקום המרכזי של חסרי חוליות ככלי מחקר להבנת תהליכים בסיסיים באבולוציה של עולם החי, בפילוגנזה, בתפקוד אקוסיסטמות ימיות ויבשתיות, ברפואה, בחקלאות, כמשאב מזון וכערך כלכלי. בנוסף, מודגש הערך של חסרי חוליות לקבוצותיהן השונות ככלי מחקר בסיסי ויישומי בעל פוטנציאל במאה ה- 21.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00