חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3431-01
שם הקורס גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' ארי ברזליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: arib@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 718
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 12:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במסגרת הקורס נעסוק בהיבטים שונים של תהליך הלמידה ואחסון המידע הנקלט בזיכרון. לשם כך, נעסוק במספר מודלים ניסיוניים ונלמד את העקרונות הבסיסיים של תהליכי הלמידה מהרמה ההתנהגותית עד לרמה המולקולרית. מודלים אלה יכללו תהליכי למידה פשוטים כגון: למידה לא אסוציאטיבית [סנסיטיזציה והביטואציה [וכן למידה אסוציאטיבית בחסרי חוליות. כמו-כן נעסוק בתהליכי למידה מורכבים המדמים זיכרון דקלרטיבי אשר יתבססו על מודלים ניסיוניים שמקורם ביונק [LTP] . מטרת הקורס היא להבין את תהליכי הלמידה והזיכרון החל מהתנהגות בעל החיים דרך המערכות המעבדות את המידע הנקלט, במרכיבים התאיים וכלה במולקולות שעוברות שינוי בתגובה למידע המאוחסן בזיכרון.


נוכחות חובה

הרכב ציון:
בסוף הקורס יש להגיש עבודה שהיא תרגול לכתיבת הצעת מחקרטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00