חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3527-01
שם הקורס פרויקט התמחות יישומי במדעי החיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' עדי אבניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lpavni@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה פרוייקט
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סטודנטים למדעי החיים מאופיינים בחוסר ידע גדול לגבי האפשרויות הקיימות בשוק העבודה. מטרת הקורס הוא לחשוף את הסטודנטים לאפשרויות הקיימות, לתת להם כלים להשתלב בשוק העבודה ולהכיר מבפנים את אחד ממקומות העבודה הרלבנטיים ע"י ביצוע פרויקט מעשי. יהיה שילוב בין תכנים אקדמיים שינתנו במסגרת הקורס "אופקים מעשיים חדשניים ? קריירה במדעי החיים" לתכנים שהסטודנטים יחשפו להם בעבודה המעשית. שילוב שני החלקים יאפשר לסטודנטים להכיר מה הם התכנים הרלוונטים לקריירה בתחום מדעי החיים (כגון בביוטכנולוגיה) וכיצד מיישמים אותם בשוק העבודה.

הקורס מתבצע בשיתוף עם המרכז לפיתוח קריירה באוניברסיטה ומיועד לתלמידי המסלול המורחב (חד חוגי ) בלבדלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00