חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3563-01
שם הקורס ביוטכנולוגיה של מיקרו אצות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' יפתח יעקוביצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iftachy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה - מדעי החיים , חדר: 603
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 112
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דרישות קדם: הקורס פיסיולוגיה 0455-2552

חובות החל משנת הלימודים 2023:
80% נוכחות בהרצאות, והרצאה מסכמת של מיזם הקשור למיקרואצות.

מטרת הקורס:
הקניית ידע בסיסי בטקסונומיה של אצות, הכרה של תהליכים פיסיולוגים וביוכימיים של אצות והטמעתם בגישות ביוטכנולוגיות למחקר ויישום, תוך הכרת הפוטנציאל והקשיים בתחום, החל מפתוח מערכות לגידול אצות, דרך הפקת חומרי טבע ייחודיים ומניפולציות גנטיות ועד ניצול לצורכי ביואנרגיה.
תוכן:
יצור תעשייתי של אצות, פוטו-ביוריאקטורים. אצות כמקור לביוכימיקלים, תוספי מזון ואנרגיה חלופית. גישות מולקולריות בביוטכנולוגיה של אצות.
ההרצאות ינתנו באופן פרונטלי. כמו כן יערכו הדגמות
נושאי הקורס
מבוא וטקסונומיה של מיקרואצות
מערכות גידול ואיסוף מיקרואצות כולל שימוש כביו-פילטרים
הנדסה גנטית ומטבולומיקה של מיקרואצות
ביו אנרגיה ופוטוסינתזה של מיקרואצות
חומרי טבע וביורפינרי של אצות
ייצור והפקה של ביו דלקים, ביו דיזל וביו מימן של מיקרואצותלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00