חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3686-01
שם הקורס אימונולוגיה כללית מעבדה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה ד"ר ליאור מאיוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: liormayo@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בריטניה חיים , חדר: 204
אופן ההוראה שיעור ומעבדה
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 14:00-19:00
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

? שיטות מעבדתיות באימונולוגיה, תוך הדגשה על אפשרויות היישום בענפים שונים של מדעי החיים
? שיטות שונות להפקת נוגדנים ולניקויים
? שיטות מדידה אימונולוגיות - שיטות מדידה אנזימו-אימוניות לאנטיגנים ולנוגדנים
? הכרת התגובה התאית - תגובת תאים לימפואידים למיטוגנים
? שיטות לקביעת הביטוי של חלבונים ע?פ תאים לימפואידים
היקף הקורס: 6 מעבדות אחת לשבוע

בנוסף לששת המפגשים, יתקיימו מספר פגישות השלמה קצרות למעבדות מספר 3-5 במהלך הימים שלאחר המעבדות, בתאום בין הסטודנטים למדריכים

דרישת קדם למעבדהשלכם: ביצוע המעבדה בביולוגיה מולקולרית או המעבדה בגנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה של צמחים.

במעבדה יהיו שני בחנים - במעבדה מספר 4 (על מעבדות 1+2) ובוחן נוסף על מעבדות 3-5 . ללא מבחן מסכם.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00