חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-3889-01
שם הקורס נושאים נבחרים במדעי הסביבה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה פרופ' אביגדור אבלסוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avigdor@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין שרמן - מדעי החיים
חדר 330
20
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס המציג את מגוון הבעיות הסביבתיות אשר משבשות את תיפקוד המערכות השונות של כדור הארץ ומסכן את המשך תיפקודו כמערכת תומכת בקיומו של האדם.
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בתחום מדעי הסביבה ולחשוף את הסטודנטים לחשיבות הסביבה, הבעיות והאתגרים שהאנושות מתמודדת איתם (או אמורה להתמודד אך עדיין מתעלמת), ואפיקי הפתרונות השונים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00