חזרה

סילבוס

מספר קורס 0491-3566-01
שם הקורס מבוא להיסטולוגיה של מחלות במודל עכברי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
מחלקה לנוירוביולוגיה
מרצה פרופ' פבלו בלינדרצרו קשר
מרצה פרופ' דינורה מורבינסקיצרו קשר
מרצה פרופ' דן פרנקלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: pb@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרמן - מדעי החיים , חדר: 419
צור קשר דוא"ל: dino@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: dfrenkel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מועבר באנגלית לתארים מתקדמיםץ ראה סילבוס באנגליתטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00