חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3635-02
שם הקורס חדשנות אסטרטגית
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר אוריאל שמעון סטטנרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: urielste@tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 441
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 28/11/2021 - 16/01/2022
יום ד
שעות 18:45-21:30
בניין רקנאטי ניהול
חדר 253
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חדשנות אסטרטגית



לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאסטרטגיה למנהלים (12312322) אואסטרטגיה למנהלים (12642322)


tau logohourglass00:00