חזרה

סילבוס

מספר קורס 1238-2215-01
שם הקורס Applying Theory to Practice
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
תכנית מב"ע בינלאומית
מרצה ד"ר לסלי ברודו-מיטסצרו קשר
צור קשר דוא"ל: leslie@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 14/12/2020 - 31/01/2021
יום א
שעות 10:00-12:45
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

The course setting: As a student in the Sofaer Global MBA, you are expected to learn experientially as well as didactically. This class, like many others in our MBA, is a unique combination, and in this case is intended to reinforce the synthesis of tools and frameworks delivered elsewhere in the curriculum that will help ensure your success in the workplace. The ?workplace? in this context includes both the Fellowship you may choose to complete in modules 3 and 4, with a venture in the Israeli start-up ecosystem, as well as the job you secure upon graduation. As fellowships and jobs after graduation with span a range of industries (fintech, agri-tech, healthcare IT) and functions (marketing, strategy, finance), this class will help you gain facility with wide application, team composition, and the cultural and social context.

The course goal: The goal of this course is to support you to bring theory to practice. It is one thing, for example, to do an ?industry analysis? in the classroom, where data and case materials are provided. But what happens when one must conduct due diligence analysis for a company in an industry that does not even yet exist? What happens if one needs to develop a marketing plan for an industry in which the competitors are opaque. Where does one get the data? How does one synthesize and integrate it? How does one use his/her synthesis to connect to data-based decision-making in the workplace? Penultimately, how does one lead change, from a range of bureaucratic roles and power? To answer these and related questions, this class will help you harness the tools and frameworks you are already learning and apply them fluidly and draw conclusions tied to action in an opaque, complex, and dynamically changing workplace.

How? This course will emphasize the application of MBA frameworks to real life problems. Particular emphasis will be placed on parsing your career decisions, identifying goals at the root cause; framing your choices based on data and at the appropriate level of analysis (neither too narrowly nor too broadly); relating your hypotheses about potential interests to useful questions that can be resolved with data; generating and interpreting the data you generate; and then developing a plan for implementation.

As noted above, Katie will be available in specially scheduled meetings to gain greater knowledge of the industry/functional area in which you wish to focus during your Fellowship, and the connection of this experience to your full-time job searchלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00