חזרה

סילבוס

מספר קורס 1238-2412-01
שם הקורס Operations Strategy
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
תכנית מב"ע בינלאומית
מרצה פרופ' יוסי אביבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaviv@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 09/05/2021 - 25/06/2021
יום ד
שעות 12:45-15:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

Required course
1 cu

This course covers selected topics in operations management. Operations management is the management of business processes, that is, the recurring activities of a firm. Along with finance and marketing, operations is one of the three primary functions of a firm. At the risk of being simplistic, one may say that marketing generates the demand for products and services, finance provides the capital, and operations produces the product.
This course aims to (1) familiarize you with the major operational problems and issues that confront managers, and (2) provide you with language, concepts, insights and tools to deal with these issues in order to gain competitive advantage through operations.
This course should be of particular interest to people aspiring a career in designing and managing business processes, either directly (V.P. of Ops, COO) or indirectly (e.g., management consulting). The course should also be of interest to people who manage interfaces between operations and other business functions such as finance, marketing, managerial accounting and human resources. Finally, a working knowledge of operations, which typically employs the greatest number of employees and requires the largest investment in assets, is indispensable for general managers and entrepreneurs.
We will see how different business strategies require different business processes, and vice versa, how different operational capabilities allow and support different strategies to gain competitive advantage. A process view of operations will be used to analyze different key operational dimensions such as capacity management, flow time management, supply chain management, and quality management. We will also discuss developments such as lean operations and just-in-time operations.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00