חזרה

סילבוס

מספר קורס 1238-2415-01
שם הקורס Business Ethics
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
תכנית מב"ע בינלאומית
מרצה ד"ר יוליה שמירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shamirj1@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 09/05/2021 - 25/06/2021
יום ג
שעות 12:45-15:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בעשורים האחרונים הטכנולוגיה שינתה כל היבט של חיינו: מהרגלי הצריכה שלנו, עד לאופן בו אנו עובדים, מצורת התקשורת וכלה בדרך בה אנו נלחמים. הלחץ לשמור על המקום בראש ע"י חידוש מתמיד הינו עצום. ואולם, יש לכך מחיר: קצב החידוש ההולך ועולה מניב מגוון רחב של סוגיות אתיות חדשות ומאתגרות. סוגיות כגון כריית נתונים, פגיעה בפרטיות, גניבת מידע ופיקוח במקום העבודה הינן לא יותר מאשר קצה הקרחון. לא זו בלבד שלעתים איננו מיומנים בגילוי ופתרון הסוגיות המוסריות שהתעוררו עד כה; האתגר המהותי הינו כיצד לצפות ולפתור את השאלות האתיות המושרשות בטכנולוגיות שטרם הומצאו.
אם כך, כיצד עלינו להתקדם? אין בידי פיקוח רגולטורי יכולת לתת מענה הולם לסוגיה: מחוקק?אפילו אחד שמעוניין ומסוגל לרדת לעומק הבעיות המוסריות?לא יוכל לעמוד בקצב הגידול האקספוננציאלי של החידושים הטכנולוגיים. בכל תחום המושפע מטכנולוגיה?ככל הנראה בכל פן של העולם המודרני?הפערים הולכים וגדלים ככל שהטכנולוגיה מתפתחת בקצב מהיר יותר. יתירה מזו, ככל שהגלובליזציה מרחיבה את תפיסתה, קל יותר להישאב לתוך מצב "פתרון הבעיות", למה שנראה כבעיה של מישהו אחר, דבר אשר מוביל אותנו ליישום פתרונות שלא היינו שוקלים מבחירתנו. וכך קל לנו להתרגל למצבים חדשים שהופכים ל"רגיל החדש". ההצדקה של טובת הכלל עשויה למנוע הרהור ומחשבה מעמיקים. ואם המסגרות הנורמטיביות אשר הנחו אותנו במשך מאות שנים הופכות להיות פחות רלוונטיות, עלינו לבחון מסגרות חדשות לקבלת החלטות מוסרית במציאות המשתנה.
חומר הקריאה בקורס זה כולל ניתוח אירועים מעוררי מחלוקת, ממצאים מתחום הפסיכולוגיה והכלכלה, ומבוא קצר לגישות פילוסופיות רלוונטיות. באמצעות תרגילים בכיתה ודיונים נוקבים הסטודנטים ילמדו ויחדדו את עמדתם האישית בעניינים אתיים, יתמודדו עם דילמות מוסריות, יתנסו בניסוח המלצות באופן משכנע, יכירו מגוון רחב של עמדות בענייני אתיקה וילמדו כיצד להימנע מנקודות מכשול חברתיות וקוגניטיביות הנקרות בדרכה של מנהיגות אתית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00