חזרה

סילבוס

מספר קורס 1238-3609-01
שם הקורס Funding Technology Ventures
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
תכנית מב"ע בינלאומית
מרצה פרופ' ניסן לנגברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nisan@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 452
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 14/12/2020 - 31/01/2021
יום ב
שעות 15:45-18:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל, קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס דן בנושאים הקשורים למימון סטרטאפ, עידוד יזמות עלידי חוזים אופטימליים והשקעות התנאים של חוסר וודאות ואינפורמציה אסימטרית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00