חזרה

סילבוס

מספר קורס 1411-7601-01
שם הקורס יחסי אדם-חיה: חברה, תרבות ומשפט
יחידה אקדמית הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן -
משפטים
מרצה ד"ר ענת בן יונתןצרו קשר
מרצה ד"ר אורית הירשצרו קשר
צור קשר דוא"ל: benyonatan@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: orithirsch@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

כיצד תרבויות שונות מותחות קו מפריד בין ה"אנושי" וה"חייתי" והאם דיכוטומית "אדם/חיה" היא תופעה גלובלית- איך התנועה לשחרור בעלי חיים מאתגרת את ההיררכיה התרבותית שבין האדם ובעלי חיים אחרים? מדוע חיית המחמד זוכה למעמד ייחודי בקרב החברה המערבית בהשוואה לחיות משק? מה ניתן ללמוד על הגזעת קבוצות חברתיות ושלילת זכויותיהן, תוך התמקדות ביחסי אדם-חיה? כיצד חברה מוגדרת מנהלת ומסדירה סוגים שונים של אלימות ביחסה לבעלי החיים? שאלות אלו ואחרות יעמדו במרכזו של קורס זה, ובאמצעותן ניגע בהצטלבות שבין חברה, תרבות ומשפט בתחום יחסי אדם-חיה. תחום מולטי-דיסציפלינרי זה מתמקד בהצטלבויות בין אנשים לבעלי חיים, במרחבים, בזמנים ובהקשרים תרבותיים וחברתיים שונים.

הקורס יעניק כלי חשיבה מגוונים, מתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, להבנת סוגיות משפטיות הקשורות לבעלי חיים; ליחסי בני האדם עימם בהקשרים שונים כגון במשקים מתועשים, בחיק המשפחה ובטבע; ואף לקונפליקטים אשר מתגלעים בין בני אדם לבין עצמם, בעת המפגש שבין חיה ואדם. הקורס יאפשר ללומדים בו להרהר ולערער על מסגרות חשיבה "מובנות מאליהן" בין אדם לחיה; להיפתח לחשיבה על יחסו של המשפט אל בעלי חיים מתוך זוויות ונקודות מבט חדשות; ולפתח חשיבה ביקורתית לגבי מוסכמות חברתיות שנתפסות כ"דרך הטבע". על מנת להעשיר את חווית הלימוד, נצפה בסרט דוקומנטרי, נאזין להרצאות אורחים מתחום המשפט והמדיניות הציבורית, ונקיים סיור לימודי.

מרכיבי הציון: מבחן בית 100%לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00