חזרה

סילבוס

מספר קורס 2171-3314-04
שם הקורס אנגלית מתקדמים ב- ' מדעי החיים
יחידה אקדמית יחידות מיוחדות -
לימודי אנגלית כשפה זרה
מרצה גב' מוניק אלפסי-זלצרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: monikz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: ווב - לימודי שפות , חדר: 206
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין דן דוד - כיתות לימוד
חדר 107
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 08:00-10:00
בניין דן דוד - כיתות לימוד
חדר 205
קורס היברידי משלב למידה בכיתה ולמידה מקוונת
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

יעדי הקורס ותוצאות הלמידה:
המטרה העיקרית של קורס אנגלית-מתקדמים לתלמידי ביולוגיה היא לפתח את יכולת השפה של הסטודנטים בלימודיהם באוניברסיטה ולמטרות מקצועיות ומחקר. הקורס מבוסס על תוכן (הקשור לביולוגיה), תוך יישום גישה המבוססת על משימות המשלבות את כל מיומנויות השפה. הדגש מושם גם על הרחבת אוצר המילים האקדמי הכללי ורכישת אוצר המילים הביולוגי המקצועי.

דרישות הקורס
בחינה סופית
הסטודנטים נדרשים להגיש מטלות נוספות
דרישות מלאות כאמור בתכנית מלאההסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00