חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4399-01
שם הקורס פרויקט יישומי: תכנון תנועה ושימושי קרקע בסביבה עירונית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' יצחק אומרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: omery@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 12:00 - 11:00
בניין: יד אבנר - גיאוגרפיה , חדר: 219
אופן ההוראה פרוייקט
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 12:00-16:00
בניין יד אבנר - גיאוגרפיה
חדר 013
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

לאחרונה הולכת וגוברת המודעות לחשיבות תכונות ומבנה מרחבי של הסביבה העירונית הבנויה לדינמיקה ולחיוניות שלה ולהיבטים של קיימות סביבתית, תפקודית וחברתית. הפרויקט היישומי עוסק בהבנה וניתוח הקשר שבין המבנה המרחבי של רשת הדרכים ושימושי הקרקע לתנועה יומיומית ? במיוחד תנועה לא-מוטורית (הליכה ברגל ורכיבה על אופניים) וזאת במטרה להציע דרכי התערבות לצורך שיפור הנגישות למוקדי פעילות יומיומיים (לדוגמא, בתי ספר וגני ילדים, מרפאות, מרכזי קניות) בהתבסס על ידע אמפירי ושיטות ניתוח מתקדמות. מטרת הקורס להתנסות בתכנון שימושי קרקע ומסלולי תנועה תוך יישום ידע על תכונות ומבנה הסביבה עירונית ושיטות ניתוח טופולוגיות-מרחביות. הפרויקט היישומי ייערך השנה בפרק עתידים בעיר תל אביב, בהשתתפות הנהלת פארק עתידים ו- CityZone , וצוותי התכנון של עיריית תל אביב.

דרישות קדם: ניתוח טופולוגי-מרחבי של סביבה עירונית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניתוח טופולוגי מרחבי (03494244) +זרמים מתודולוגיים בגיאוג' (03494699)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00