חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4511-01
שם הקורס מיומנות בתכנון: קריאה וייצוג של העיר
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה ד"ר שלי כהןצרו קשר
מרצה גב' רבקה שטרנברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shellyc@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: rebeccas@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין יד אבנר - גיאוגרפיה
חדר 104
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מקנה מתודות ומיומנויות למיפוי, ניתוח והערכה של הסביבה העירונית טרום התערבות תכנונית.המטרה של הקורס היא להקנות כלים מעשיים של קריאה וניתוח עירוני על פי קריטריונים של דאגה, מדדים תפקודיים והתנהגות משתמשים. בעזרת שאלות מחקר המבוססות על נתונים, =התנהגות משתמשים ותרחישים אפשריים, נלמד למפות, לנתח ולהציג מידע רב תחומי - איכותני וכמותי - כבסיס לבחינה של היבטים פיזיים, חברתיים והתנהגותיים של העיר, מתוך ערכים של דאגה, שוויון, גיוון וקיימות.
התרגילים בקורס ימפו ויבחנו אתגר מרחבי עירוני ? "עבודה היברידית - עתיד העבודה בעיר"-מזוויות של דאגה, צדק מרחבי ושל צרכי משתמשים. הקורס ימפה תמורות בעבודה בעיר כביטוי לתהליכים מואצים המשפיעים על מגוון תופעות והתנהגויות בעיר: דיגיטליזציה וגלובליזציה, משבר הקורונה, התפתחות העבודה מהבית, התייקרות המחיה בעיר, שינויים דמוגרפים, שינויים בסגנון החיים ושינויים כלכליים הקשורים בעולם העבודה. הקורס ישאל האם העבודה הפכה להיברידית לא רק מבחינת יחסי העבודה והבית אלא גם מבחינת יחסי הייצור לצריכה ויחסי העבודה והפנאי. במסגרת הפרויקט המסכם נשאל מה העיר מציעה לעובדים בה ונציע איך יראה עתיד עולם העבודה והפנאי בעיר.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לתכנון עירוני ואזורי (03491303) +מבוא לגאואינפורמטיקה ב' (03491608)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00