חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2141-04
שם הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה ד"ר אינה שצ'רבקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: scherbak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין גולדשלגר - רב תחומי
חדר 315
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 13:00-14:00
בניין אורנשטיין - כימיה
חדר 111
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

1. מרחב אוקלידי
2. העתקות גזירות. משפט פונקציה הפוכה. משפט העתקה פתוחה ומשפט פונקציה סתומה. אקסטרמום וכופלי לגרנז'.
3. קבוצות זניחות ונפח. אינטגרל רימן. משפט פוביני. החלפת משתנים. אינטגרל לא אמיתי, אינטגרל תלוי פרמטר.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 2א (03661112) +חדו''א 2א (03661102)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00