חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-3036-01
שם הקורס קומבינטוריקה בסיסית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
מרצה פרופ' אסף שפיראצרו קשר
צור קשר דוא"ל: asafico@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 331
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 15:00-18:00
בניין קפלון
חדר 118
ע"ש ארז פלקסר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מכסה נושאים מתקדמים יחסית לקורסי המבוא לקומבינטוריקה, כגון תורת רמזי, בעיות קיצון בתורת הגרפים, בעיות קיצון בתורת הקבוצות, פונקציית החלוקה ובעיות מנייה. נציג ונשתמש בשיטות מגוונות כגון שיטות הסתברותיות ושיטות אלגבריות. הקורס מיועד לתלמידי שנה ב וג.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמתמטיקה בדידה (03681118) אומבוא לקומבינטוריקה ותורת (03661123)


tau logohourglass00:00