חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-2160-01
שם הקורס אלגוריתמים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
מדעי המחשב
מרצה ד"ר רני הודצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ranihod@tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 15:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, רכיבי קשירות חזקים, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות לרבות תכנות דינאמי ותכנות לינארי.


טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבני נתונים (03682158)


tau logohourglass00:00