חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-2162-01
שם הקורס מערכות הפעלה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' אדם מוריסוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mad@cs.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 08:00-11:00
בניין אודיטור' לב
חדר 009
בניין פיזיקה שנקר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

*** הלמידה בקורס בסמסטר זה תתבצע במתכונת היברידית - הקורס זכה להכרה מטעם הדקאנט לחדשנות בהוראה ובלמידה של אוניברסיטת תל אביב, כחלק מתכנית TAU BLEND להטמעת דרכי הוראה חדשניות ***

הלמידה בקורס בסמסטר זה תתבצע במתכונת היברידית, המשלבת בין למידה עצמית למפגשים (אופציונליים) בכיתה.

ההרצאות מוקלטות מראש ומחולקות לסרטונים קצרים לפי נושאים, וניתן לצפות בהן בבית.

שעות ההרצאה הפרונטלית ישמשו כמפגש "שאלות ותשובות" על הרצאת אותו שבוע. סטודנטים המעוניינים במענה מיידי לשאלות על חומר ההרצאה (כמו בהרצאה פרונטלית רגילה) יכולים לצפות בסרטונים במהלך חלון הזמנים של שעת ההרצאה, ולפנות עם השאלות שעולות במהלך הצפייה.

תרגולים יתקיימו במתכונת רגילה (פרונטלית).

******************** סילבוס הקורס ********************

הקורס עוסק בתכנון ומימוש מערכות הפעלה.

מטרת הקורס היא להציג לסטודנטים את מנגנוני התוכנה והחומרה אשר אחראים לתפעול המחשב (כלומר, מספקים את סביבת הריצה של תוכניות) ואת העקרונות אשר עומדים מאחוריהם.

הנושאים הנלמדים: תהליכים; זכרון וירטואלי, Paging (דפדוף), וניהול זכרון; תזמון תהליכים; קבצים ומערכת קבצים; בו-זמניות ושימוש במשאבים משותפים: מניעה הדדית, נעילות; יסודות רשתות מחשבים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבני נתונים (03682158) +Software Project (03682161) +מבנה מחשבים (03682159) אומבנה המחשב (05124400)


tau logohourglass00:00