חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-2162-01
שם הקורס מערכות הפעלה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' אדם מוריסוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mad@cs.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ג
יום ה
שעות 08:00-11:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

*** הלמידה בקורס בסמסטר זה תתבצע במתכונת היברידית - הקורס זכה להכרה מטעם הדקאנט לחדשנות בהוראה ובלמידה של אוניברסיטת תל אביב, כחלק מתכנית TAU BLEND להטמעת דרכי הוראה חדשניות ***

הלמידה בקורס בסמסטר זה תתבצע במתכונת היברידית, המשלבת בין למידה עצמית למפגשי שאלות ותשובות מקוונים בזום.

ההרצאות מוקלטות מראש ומחולקות לסרטונים קצרים לפי נושאים, וניתן לצפות בהן בבית.

בשעות ההרצאה הפרונטלית יתקיים מפגש מקוון בזום לטובת שאלות ותשובות על הרצאת אותו שבוע.

תרגולים יתקיימו במתכונת רגילה (פרונטלית בכיתה) - פרט לקבוצת תרגיל 04 (יום רביעי, 17:00-18:00), שתהיה גם היא בזום.

******************** סילבוס הקורס ********************

הקורס עוסק בתכנון ומימוש מערכות הפעלה.

מטרת הקורס היא להציג לסטודנטים את מנגנוני התוכנה והחומרה אשר אחראים לתפעול המחשב (כלומר, מספקים את סביבת הריצה של תוכניות) ואת העקרונות אשר עומדים מאחוריהם.

הנושאים הנלמדים: תהליכים; זכרון וירטואלי, Paging (דפדוף), וניהול זכרון; תזמון תהליכים; קבצים ומערכת קבצים; בו-זמניות ושימוש במשאבים משותפים: מניעה הדדית, נעילות; יסודות רשתות מחשבים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבני נתונים (03682158) +Software Project (03682161) +מבנה מחשבים (03682159) אומבנה המחשב (05124400)


tau logohourglass00:00