חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-2200-01
שם הקורס מודלים חישוביים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' יפתח אילן היטנרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iftachh@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 13:00-16:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church ו- Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי NP שלמות ו- NP קושי: הגדרות ודוגמאות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מורחב למדעי המחשב (03681105) +מבוא להסתברות (03662010) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101) אוהסתברות וסטטיסטיקה (03211836) אוהסתברות וסטטיס. (03682002) אומבוא להסתברות וסטטיסטיקה (05092801)


tau logohourglass00:00