חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3073-01
שם הקורס אלגוריתמים ומערכות לאיכון, ניווט ומיפוי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
מרצה פרופ' סיון טולדוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: stoledo@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: בניין צ'ק פוינט , חדר: 455
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 10:00-13:00
בניין אורנשטיין - כימיה
חדר 103
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

איכון היא פעולה של שערוך הקואורדינטות של חפץ מתוך מדידות לא ישירות, כמו מדידת המרחק שלו או הזוית אליו מנקודות ידועות. טכנולוגיות קיימות, כמו מערכת ה-GPS, פותרות בעיות איכון מסוגים מסויימים בצורה מצויינת, אבל בעיות איכון אחרות הן עדיין מאתגרות מאוד (למשל איכון בתוך בניינים, איכון מתחת למים, ועוד).

בעיות איכון הן גם דרך מצויינת ללמוד על אלגוריתמים לשערוך פרמטרים באופן כללי, מכיון שבבעיות איכון הקשר בין המדידות והפרמטרים הלא ידועים הוא קשר גיאומטרי קל להבנה, ולא קשר שדורש ידע בפיזיקה, כימיה, או תחום ידע אחר.

הקורס יעסוק בארבעה היבטים של אלגוריתמים ומערכות לאיכון (ובמידה מסויימת, לשערוך פרמטרים באופן כללי). ראשית, נעסוק במידול: הפיכה של בעית איכון למערכת של אילוצים (משוואות מתמטיות) או לבעיית אופטימיזציה שפתרונן הוא מיקום החפץ. שנית, נעסוק בקשר המתמטי-סטטיסטי שבין הדיוק של המדידות לדיוק של המיקום המשוערך. שלישית, נעסוק באלגוריתמים לפתרון בעיות האילוצים והאופטימיזציה ולהערכת הדיוק של הפתרונות. רביעית, נעסוק, אבל לא בהרחבה, בקשר שבין מבנה מערכת האיכון ובין הקושי הסטטיסטי והחישובי של בעיות האיכון.

הקורס מתאים כקורס בחירה לתואר ראשון ושני לתלמידי מדעי המחשב, מתמטיקה שימושית, והנדסה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מורחב למדעי המחשב (03681105) אומבוא כללי למדעי המחשב (03661106) אותכנות - (פייתון) (05091820) אומבוא למחשבים לסטטיסטיקאים (03651800) +אלגברה ליניארית לחשמל ואל (05091724) אואלגברה לינארית 2א (03661112) אואלגברה לינארית 2ב (03661120) אואלגברה לינארית (05091824)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00