חזרה

סילבוס

מספר קורס 0455-2776-01
שם הקורס Scientific Literacy
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז -
ביולוגיה
מרצה ד"ר יובל ספירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: sapiry@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גן בוטני , חדר: 06
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין גן בוטני
חדר 001
הקורס נלמד באנגלית
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים הבנה של מבנה המאמר המדעי. במהלך הקורס נקרא בעיון מאמרים מדעיים מתחומים שונים וננתח את התכנים של כל פרק מפרקי המאמר: תקציר, מבוא, חומרים ושיטות, תוצאות ודיון. כמו כן, נלמד לחפש אינפורמציה במאגרים ממוחשבים ונתרגל כתיבה מדעית.

בקורס מתקיימת נוכחות חובה, וחובת פתיחת מצלמות בזמן למידה מרחוק.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00