חזרה

סילבוס

מספר קורס 0510-5004-01
שם הקורס אלקטרוניקה קוונטית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
בית הספר להנדסת חשמל
מרצה פרופ' אלון באב"דצרו קשר
צור קשר דוא"ל: alonb@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון חשמל , חדר: 227
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 15:00-18:00
בניין
חדר
הקורס נלמד באנגלית
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משקל: 3
דרישות קדם: ידע בסיסי בפיזיקה (מכניקה ואלקטרומגנטיות). אלגברה לינארית
מטרת הקורס היא להכיר לתלמידי תארים מתקדמים בהנדסת חשמל קונספטים מרכזיים של תורת הקוונטים בדגש על יסודות תורת הקוונטים ועל מושגים באופטיקה קוונטית. ההנחה היא שהתלמידים נחשפו לתורת הקוונטים במסגרת לימודי התואר הראשון, והדרישה המקדימה החשובה ביותר היא שליטה בכלי היסוד של אלגברה לינארית. נושאים שילמדו במסגרת הקורס כוללים ניתוח אופרטורי של האוסצילטור ההרמוני, מטריצת הצפיפות, התפתחות בזמן, אינטראקציה בין אור לחומר, קוונטיזציה של השדה האלקטרומגנטי ומושג הפוטון, מצבים קלאסיים וקוואנטיים של האור, אינטרפרומטריה קוונטית, ניסוי הונג או מנדל, שזירה קוונטית ופרדוקס אינשטיין פודולסקי רוזן, אי שוויון בל, מדדים לשזירה, מקלטי הומודיין והטרודיין.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה קוואנטית ומצב מוצק (05122830) +התקנים אלקטרוניים (05122508)


tau logohourglass00:00