חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-5232-01
שם הקורס מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (SEM)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה ד"ר זהבה ברקאי סלוצקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: barkay@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 15:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משקל: 1
דרישות קדם: 0581-5332-01 - מיקרוסקופית אלקטרונים בסריקה
קורס המעבדה יכלול לימוד הפעלה של מיקרוסקופ אלקטרונים סורק וביצוע ניסויים בהתאם לנלמד בשיעור.
לימוד הכנת דוגמאות ועקרונות עבודה במיקרוסקופ אלקטרונים סורק בואקום גבוה. הכרה מעשית של אופני עבודה ולימוד אפליקציות שונות. תרגול בהפעלת המיקרוסקופ, שליטה בפרמטרי העבודה, ובדיקת השפעתם על התמונה המתקבלת בגלאים שונים. בדיקות השוואתיות במיקרוסקופ בואקום נמוך. מיקרואנאליזה בשיטת EDS: איסוף וניתוח ספקטרום, בדיקת השפעת תנאי העבודה על התוצאות ומיפוי דגם לפי יסודות.
הערות: הקורס העיוני בשני שליש ראשונים של הסמסטר ומהווה דרישת קדם לקורס המעבדה שיבוצע בשליש האחרון של הסמסטר. בקורס המעבדה יש 6 מקומות ב- 2 קבוצות. רישום למעבדה עם תחילת הקורס העיוני וקבלה לפי קריטריונים של הפקולטה. נדרשת נוכחות מלאה במעבדה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמיקרוסקופית אלקטרונים סור (05815332)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00