חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-5332-01
שם הקורס מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (sem)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה ד"ר זהבה ברקאי סלוצקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: barkay@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 15:00-17:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 120
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משקל: 2
רקע למיקרוסקופית אלקטרונים בסריקה (SEM). אינטרקציה של אלומת אלקטרונים בחומר: מודלים לאינטרקציה אלסטית ואינאלסטית, סימולצית מונטה-קרלו לאינטראקציה. תכונות של האותות הראשיים המתקבלים ומיקרואנאליזה באמצעות קרינת X. אופטיקה של קרן האלקטרונים: מקורות אלקטרונים, עדשות מגנטיות ואברציות. עקרון יצירת תמונה. סוגי מיקרוסקופים אלקטרונים סורקים כולל ESEM ושיטות אפיון חדישות כולל Electron Backscattered Diffraction. אספקטים פרקטיים לעבודת SEM ואפליקציות מגוונות.
הערות: הקורס העיוני בשני שליש ראשונים של הסמסטר ומהווה דרישת קדם למעבדה (קורס נפרד) שתבוצע בשליש האחרון של הסמסטר. תאריכים מדויקים ופרוט נוסף יינתנו בפגישת הקורס הראשונה.
בקורס מעבדה יש 6 מקומות ב- 2 הקבוצות. נדרשת נוכחות מלאה במעבדה. הרישום מבוצע אחרי תחילת הקורס וקבלה לפי קריטריונים של הפקולטה. תאריכים מדויקים ופרוט נוסף יינתנו בפגישת הקורס העיוני הראשונה.
ניתן להירשם לקורס עיוני ללא מעבדה. בקורס עיוני תינתן עבודה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00