חזרה

סילבוס

מספר קורס 0609-1001-01
שם הקורס בין מהגרים, מכשפים וזוכות פרס נובל: סוגיות מרכזיות באפריקה בת זמננו
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
חוגי מדעי הרוח
מרצה פרופ' גליה צברצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gsafrica@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 18:00-20:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 223
ברגר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סדרת הרצאות זו תאיר מזוויות מרתקות סוגיות סוציו-פוליטיות מרכזיות בהוויה של יבשת אפריקה במאה ה ? 21. כל הרצאה עומדת בפני עצמה וסך ההרצאות מתחברות לכדי תמונה מורכבת ומאתגרת של אפריקה.

במהלך הסמסטר יתקיימו עד שלושה מפגשים סינכרונים/ פרונטלים על ה,המשבצת" של הקורס בידיעון.. התאריכים של המפגשים הללו יפורסמו בהמשך . כל שאר ההרצאות תהיינה זמינות כל הזמן באופן מקוון.

הציון יתבסס על הגשת 4 מטלות קטנות במהלך הסמסטר (60%) ועל בחינה (40%). את המטלות אפשר ורצוי לעשות בקבוצות (עד 3 בקבוצה). כדי לעבור בהצלחה את הבחינה יש להקשיב להרצאות, לקרוא את חומרי הקריאה הנלווים, המצויים באתר הקורס.
סילבוס מפורט עם כל הנושאים יפורסם בהמשך.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00