חזרה

סילבוס

מספר קורס 0621-1440-04
שם הקורס סדנת חשיבה היסטורית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה כללית
מרצה ד"ר אמיר טייכרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: teichera@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן רוח , חדר: 377
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 08:00-12:00
בניין גילמן רוח
חדר 262
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סדנת חשיבה היסטורית נלמדת בסמסטר א בארבע קבוצות שונות, עם מרצים\ות שונים\ות ובמועדים שונים. עליכם להירשם לאחת מהקבוצות. כל הסדנאות מעניקות את אותם כלים בסיסיים, אך כל מרצה מביא אליהן חומרים מתקופת המומחיות שלו\ה.


ד"ר מיכל שפירא, יום שני, 16:00-20:00
במסגרת זו נכיר את דרכי העבודה של היסטוריונים: איתור מקורות ושימוש מושכל בהם, ניתוח ביקורתי של טקסטים, המשגה, תיקוף וכתיבה היסטורית אקדמית. נתנסה בחיפוש מתוחכם של חומרים בספרייה וברשת ובניתוח משותף ואינדיבידואלי של מקורות טקסטואליים מגוונים. נדון בהבחנות בין ממצאים לבין עובדות ופרשנויות, ובמושגי יסוד כגון "תהליך היסטורי" או "תקופה היסטורית". נשאל מהי שאלת מחקר בהיסטוריה וכיצד להשיב עליה. זהו קורס חיוני לרכישת כלים, מיומנויות הכרחיות ותובנות עקרוניות למקצוע ההיסטוריה.

ד"ר אמיר טייכר, יום חמישי, 8:00-12:00
הסדנה נועדה לספק את הכלים הבסיסיים לעבודת ההיסטוריון, ובראשם: כיצד לקרוא מאמר אקדמי; איך לחפש חומרים (מקורות וספרות מחקר); איך ניגשים לניתוח מקור היסטורי; וכיצד כותבים טקסט אקדמי. הסדנה מבוססת על מטלות, עבודה עצמית, דיונים ובדיקה משותפת. מבחינה תמטית, נעסוק במקורות ומאמרים הנוגעים למאה התשע עשרה, ובפרט, במהפכה התעשייתית, במהפכה הצרפתית, במקומן של נשים בחברה, בגזענות, ובמגפות. כאמור, מדובר בסדנה מעשית המחייבת נוכחות, השתתפות פעילה, וביצוע מטלות בין שיעור לשיעור.

פרופ' אבשלום לניאדו, יום שני 8:00-12:00
תפקיד הסדנה להציג את עבודת הניתוח ההיסטורי תוך מתן כלים לאוריינות אקדמית: מציאת מקורות וקריאה מדוקדקת, ניתוח בקורתי של מקורות וכתיבה טובה ונכונה. הנושאים שילמדו בקורס: חשיפת טענות בספרות משנית, צעדים ראשונים בניתוח מקורות ראשוניים, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות, חיפוש במאגרי מידע וקטלוגים, מחקר ברשת. הקורס יעניק כלים ומיומנויות בסיסיים וכן מונחים ומושגי יסוד אשר יספקו בסיס טוב להמשך לימודי ההיסטוריה. בסדנה נשלב בין קריאה בפרקים מתוך ספרים הדנים בשאלה היסטוריה מהי לבין קריאת מקורות ראשוניים מיוון במאה החמישית לפני הספירה, מרומא בשלהי הרפובליקה, ומתקופת האימפריה הרומית המוקדמת.

פרופ' חררדו לייבנר, יום ראשון 14:00-18:00
תפקיד הסדנה להציג את עבודת הניתוח ההיסטורי תוך מתן כלים לאוריינות אקדמית: מציאת מקורות וקריאה מדוקדקת, ניתוח בקורתי של מקורות וכתיבה טובה ונכונה. הנושאים שילמדו בקורס: חשיפת טענות בספרות משנית, צעדים ראשונים בניתוח מקורות ראשוניים, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות, חיפוש במאגרי מידע וקטלוגים, מחקר ברשת. הקורס יעניק כלים ומיומנויות בסיסיים וכן מונחים ומושגי יסוד אשר יספקו בסיס טוב להמשך לימודי ההיסטוריה. בסדנה נעבוד עם מאמרים ומקורות מגוונים מהמאה ה- 20.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00