חזרה

סילבוס

מספר קורס 0621-3382-01
שם הקורס ההיסטוריה של המבט האנתרופולוגי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה כללית
מרצה פרופ' יגאל חלפיןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: halfin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 16:00-20:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הסמינר יסקור את מקורות המחשבה האתרופולגית והשפעת על ההיסטוריה של הרעיונות. נעקוב אחר האופן שבו האנתרופולוגיה עסקה בטבעו של האדם תוך פניה ל"יליד" או ה"פרא האציל". מתוך קריאה באתנוגרפיות קלאסיות נדון בויכוח על יחסי הגומלין בין סביבה, יחסי שארות ומערכת סימבולית. לאורך הסמינר נתמקד בשתי מסורות מרכזיות בהיסטוריה של האנתרופולוגיה: המסורת האנגלית והצרפתית. נשווה בין הגישות של מלינובסקי רדליף בראון ותלמידיהם, בראש ובראשונה אוונס פריצ'רד ומרי דגלאס, לבין הגישות של החוקרים הצרפתים, מדורקהיים ומוס עד לוי שטראוס ובורדייה. הסמינר יתבסס על קריאה קרובה באתנוגרפיות קלאסיות. על ידי קריאה זו נשאל את עצמו כיצד יכולה האנתרופולוגיה לסייע להיסטוריון לשאול שאלות על החברה האנושית.
דרישת רקע:
Evans-Prichard, The Nuerלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית
רפראט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00