חזרה

סילבוס

מספר קורס 0621-9065-01
שם הקורס היסטוריה של מיניות, מגדר ולהט"ביות באירופה המודרנית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה כללית
מרצה פרופ' מיכל שפיראצרו קשר
צור קשר דוא"ל: michal1s@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשלישי 16:00 - 15:00
בניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 374
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-16:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 320
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סמינר זה עוסק בסוגיות בהיסטוריה של מגדר ושל מיניות באירופה המודרנית למן המאה ה-18 ועד היום. הסמינר יבחן לעומק את התרומה החשובה והחלוצית של לימודי מגדר ומיניות ושל היסטוריה ותיאוריה להט"בית להבנת ההיסטוריה המודרנית ואף לכתיבתה מחדש. נעסוק בנושאים כגון: היברידיות, השתנות ונזילות מינית במאה ה-18; מיניות, אצולה ומלוכה; המהפכות המודרניות והבטחה לשוויון מגדרי; המדיקליזציה של הומוסקסואליות והטרוסקסואליות; התפתחות הפמיניזם המודרני; עיור והמיניות המודרנית; תיעוש, צרכנות, נשים וגברים; המשפחה הוויקטוריאנית ומיניות ויקטוריאנית; פסיכואנליזה, רפואה וההבדלים בין המינים; מדע ומיעוטים מיניים; גברים, נשים ומלחמות העולם ומגדר וגיוס למען האומה; יחסי הורים וילדים בראי היסטוריה מגדרית; נשים וגברים תחת משטרים אוטוריטריים ודמוקרטיים; מגדר ומדינת הרווחה; ושנות ה-60 והמהפכה המינית, ומגדר בעידן האינטרנט.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית
רפראט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00