חזרה

סילבוס

מספר קורס 0622-1003-01
שם הקורס מבוא לדת ולתרבות האסלאם
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
מרצה ד"ר עידו בן-עמיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: idobena@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 14:00 - 13:00
בניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 453 ב

בתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 144
אתינגר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס המבוא דן בכמה מההיבטים המהותיים של דת ותרבות האסלאם, כפי שאלו התפתחו החל מהמאה השביעית עם הופעתו של הנביא מחמד בחצי האי ערב. הקריירה המוצלחת של הנביא, הן כאיש דת והן כמי שעלה בידיו להקים מדינה מוסלמית, הובילה להתפשטות האסלאם על פני אזורים גיאוגרפיים נרחבים, שבהם תרבויות ותפישות עולם ייחודיות להם. הנחת המוצא שלנו תהיה שבכל מקום שאליו הגיעו המוסלמים, האסלאם הפורמלי שהתפתח בחצי האי ערב פגש את התרבות והמנהגים המקומיים של אותו אזור והשתלב בהם לכדי יצירת משהו חדש וייחודי. במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים הבנה מעמיקה על אודות תקופות ואירועים מעצבים בחיי הנביא כדוגמת התקופה הפרה-אסלאמית וראשית הנבואה. נעסוק בחשיבות הקוראן ופרשנותו, ספרות החדית' וההלכה המוסלמית (השריעה), בכתות וזרמים שונים באסלאם, מיסטיקה, תיאולוגיה מוסלמית, מצוות היסוד, הג?האד ועוד. נברר יחד כיצד השתלבו סוגיות אלו עם המציאות ואורחות החיים של חברות מוסלמיות שונות שהאסלאם פגש בדרכו מימי הביניים ועד העידן המודרני.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00