חזרה

סילבוס

מספר קורס 0622-2029-01
שם הקורס היסטוריה כלכלית של המזה"ת וצפון אפריקה בעת החדשה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
מרצה ד"ר עמוס נדןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nadan@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 277
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 277
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק בדרכים שבהן חברה ופוליטיקה עיצבו את כלכלת המזרח התיכון וצפון אפריקה (MENA), ולהיפך. נלמד מושגים ותפיסות מתחומי הכלכלה והכלכלה הפוליטית ונתמקד בסוגיות רגיונאליות. אין צורך ברקע כלכלי או אחר לקורס הבינתחומי הזה. הדרישה המוקדמת היחידה היא רצון ללמוד.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00