חזרה

סילבוס

מספר קורס 0622-2030-01
שם הקורס מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
מרצה ד"ר משה מורדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: moshemorad@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן רוח
חדר 456
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


הדיון בקשר בין מוסיקה למגדר ומיניות, כולל זהות להטב"קית ,תופס תאוצה לאחרונה הן בתקשורת והן באקדמיה בעולם. בעולם האקדמי מתגבש תחום חדש יחסית שזכה לכינוי "אתנו-מוסיקולוגיה קווירית". ספרו של המרצה על מוזיקה בקרב הקהילה הגאה בקובה זכה לשני פרסים בינלאומיים חשובים בתחום.
זהו קורס ראשון מסוגו בארץ, המתייחס להיבטים חברתיים, מגדריים וקוויריים במוזיקה של אפריקה והמזה"ת.
הקורס הוא אינטר-דיסציפלינרי ומשלב רעיונות מלימודי אפריקה והמזה"ת, אתנומוזיקולוגיה, תרבות, מגדר, ולימודים קוויריים.
הקורס יתמקד בקשר בין מוסיקה, חברה ופוליטיקה במזה"ת ובאפריקה, באספקלריה המגדרית והלהטב"קית. הוא יעסוק במגדר וזהות מינית בעולם המוסיקלי האפריקני והמזרח תיכוני המסורתי והעכשווי. חלק נכבד יוקדש לקשר בין מגדר, מיניות למוזיקה ולפולחן דתי במזרח התיכון ובאפריקה, ולמרחב הביטוי וההזדהות המיוחד שהמוסיקה מעניקה לנשים ולהטב"ק בעולם המוסלמי ובתרבויות אפריקה בעבר וכיום.
בנוסף יציג הקורס היבטים "קוויריים" (נזילים וא-בינאריים) בתרבויות המוזיקליות של אפריקה והמזה"ת באספקלריה היסטורית ותרבותית. כאלה שאף מקדימים את העיסוק העכשווי בזהות מינית ומגדרית.
נושאים שייכללו ויידונו בקורס:
- האם החלוקה המגדרית המערבית תקפה גם בתרבותיות אפריקה והמזה"ת, כיצד המוסיקה בחברות אלה
מספקת מרחב אלטרנטיבי ל"יוצאי הדופן"?
- חלוקת תפקידים גברים/נשים/להטב"קים במוסיקה ובפולחן
- טאבויים מגדריים ומיניים במוסיקה
- נשים במוזיקה באפריקה ובמזה"ת
- להטב"קים בטקסים מיסטיים, איחוז, וכניסה לטראנס
- "קוויריות" מושרשת במוזיקה ובחברה/תרבות באפריקה ובמזה"ת
- להטב"קים כגיבורים מוסיקליים פופולריים באפריקה ובמזה"ת בחברות הנחשבות הומופוביות
- שירה הומו-ארוטית בתרבויות האיסלם. מגדר ומיניות קווירית בעולם הצופי ובמוזיקה הצופית
- מגדר, מיניות ולהטב"ק במוזיקה במזרח התיכון החדש ובאפריקה העכשווית.
- מגדר, להטב"ק, קוויריות והמוזיקה המזרחית/ים-תיכונית בישראל .
במהלך הקורס נצפה בקטעי וידיאו רבים, ונדון בטקסטים רלוונטיים בנושאי מוזיקה, מגדר וקוויריות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00