חזרה

סילבוס

מספר קורס 0622-2038-01
שם הקורס מצרים בסבך הזהויות- הפרעונית, הערבית, האסלאמית והאפריקאית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
מרצה ד"ר מירה צורףצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mirat@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 11:00 - 10:00
בניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 416
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 08:00-10:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 456
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק בתהליכים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שחוו תושבי מצרים למן קבלת עצמאותה ב-1922 ועד למהפכת האביב הערבי ב-2011 ולתוצאותיה. בכלל אלה תידונה הסוגיות הבאות: מצרים בחיפוש אחר זהות קולקטיבית- מצרית- פרעונית, מצרית-אסלאמית, ערבית , נעסוק במהפכת הקצינים החופשיים, ביחסיה המורכבים של מצרים עם מדינת ישראל, בתנועת האחים המוסלמים על היבטיה האידיאולוגיים והפרקטיים ובמהפכת האביב הערבי ? הישגיה וכשליה .
את התהליכים הללו נבחן באמצעות מחקרים עדכניים, כמו גם באופן שבו משתקפת ההיסטוריה המצרית בראי הקולנוע, הספרות, השירה המוזיקה האומנות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00