חזרה

סילבוס

מספר קורס 0622-2044-01
שם הקורס מרידות איכרים בלבנט: דמיון ושוני אל מול מקרי חקר מאירופה ואפריקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
מרצה ד"ר עמוס נדןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nadan@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 10:00-12:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 456
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מה הן מרידות איכרים? במה הן שונות, אם בכלל, ממרידות שאינן מוגדרות מרידות איכרים? בקורס קצר זה נתמקד במרידות שתוארו כמרידות איכרים בלבנט תוך השוואתן למרידות איכרים מחוץ ללבנט.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00