חזרה

סילבוס

מספר קורס 0622-2191-01
שם הקורס נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
מרצה ד"ר אירית בקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iritbak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 423
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 282
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 282
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה ננתח דפוסים שונים של מאבקי נשים לעיצוב זהותן הלאומית בחברות שונות במזרח התיכון ובאפריקה במאות העשרים והעשרים ואחת. ניתוח זה יתמקד בתקופות של מלחמות העצמאות ולאחריהן- במהלך יצירת מדינת הלאום וגיבוש זהותה המגדרית. נתמקד בעיקר בניתוח כתבים של היסטוריוניות, סוציולוגיות, סופרות ופעילות פמיניסטיות, ונבחן את תרומתן לעיצוב היסטוריוגרפיות לאומיות. בקורס ישולבו גם צפייה ודיון בקטעי סרטים עלילתיים ודוקומנטריים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00