חזרה

סילבוס

מספר קורס 0622-2191-01
שם הקורס נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
מרצה ד"ר אירית בקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iritbak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן רוח , חדר: 423
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן רוח
חדר 306
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה ננתח דפוסים שונים של מאבקי נשים לעיצוב זהותן הלאומית בחברות שונות במזרח התיכון ובאפריקה במאות העשרים והעשרים ואחת. ניתוח זה יתמקד בתקופות של מלחמות העצמאות ולאחריהן- במהלך יצירת מדינת הלאום וגיבוש זהותה המגדרית. נתמקד בעיקר בניתוח כתבים של היסטוריוניות, סוציולוגיות, סופרות ופעילות פמיניסטיות, ונבחן את תרומתן לעיצוב היסטוריוגרפיות לאומיות. בקורס ישולבו גם צפייה ודיון בקטעי סרטים עלילתיים ודוקומנטריים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00