חזרה

סילבוס

מספר קורס 0622-2304-01
שם הקורס מבוא לצופיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
מרצה ד"ר אירית בקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iritbak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן רוח , חדר: 423
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה תבחן התפתחותה התיאולוגית והחברתית של הצופיות מימיה הראשונים במאה התשיעית ועד למאה העשרים ואחת. הקורס יתמקד בבחינת היבטים שונים של המפגש וההתמודדות של הצופיות עם אתגרי העת החדשה, כגון קולוניאליזם ולאומיות, התפתחות תשתיות ורשתות תקשורת ושינויים במעמד הנשים. מקרי המבחן יתמקדו במרחבים שונים של המזרח התיכון אפריקה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00