חזרה

סילבוס

מספר קורס 0622-2311-01
שם הקורס Modern North Africa: the Challenges of Colonialism and Independence
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
מרצה פרופ' ברוס מדי-וויצמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bmaddy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן רוח , חדר: 424
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן רוח
חדר 306
קורס מקוון במלואו הקורס נלמד באנגלית
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק בעצוב זהויות לאומיות וישויות פוליטיות מודרניות במדינות המגרב מרוקו, אלג'יריה, תוניסיה ולוב) , על רקעי התקופות הפרי-קולוניאלית וקולוניאלית. הוא יבחן את עוצמת השפעות מתקופות הללו על הזהות הלאומית המודרנית ויבדוק את מידת ההצלחה של תהליכי בניית המדינה ובניית האומה בכל ארבעת המדינות לעיל, וזאת לאור גלי המחאה שאפיינו אירועי "האביב הערבי' ופעילויות של חלקי החברה כמו תנועות אסלאמיות, התנועה הברברית המודרנית, ארגוני נשים ופעילים למען דמוקרטיזציה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00