חזרה

סילבוס

מספר קורס 0624-1108-01
שם הקורס געז למתחילים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
בלשנות שמית
מרצה ד"ר אנבסה טפרהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: teferra@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: ווב - לימודי שפות , חדר: 516
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה
חדר 204
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה
חדר 204
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס "געז למתחילים" נועד לתלמידי בלשנות שמית. געז היא שפה אתיופית עתיקה שתחילתה במאה הרביעית לספירה. למרות שהיום היא איננה שפה חיה יש לגעז חשיבות כלשון הפולחן הדתי וכן לשון התרבות האתיופית. הרבה מאד טקסטים עתיקים, כולל כאלה שאבדו במקור העברי, נשתמרו בתרגום לגעז. מכאן חשיבות כפולה לשפה זו היום: כלשון שמית עתיקה לבלשנים וכן כלשונם של טקסטים רבים - העוסקים בהיסטוריה של אתיופיה, בתנ"ך ובפרשנות למקרא. הקורס יתחיל בלימוד הכתב האתיופי המיוחד, הפונולוגיה והמורפולוגיה של השפה וקריאת טקסטים מהמקרא ומכרוניקות אתיופיות קדומות.
נוכחות חובה, תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה להיבחן.
מטלת סיום- בחינת בית.

הקורס יתקיים במסגרת כיתת הלימוד. ההשתתפות בשיעור היא חובה. סטודנטיות.ים שלא יוכלו להשתתף מסיבות בריאותיות, נדרשים להודיע על כך.השיעורים יוקלטו ויועלו לאתר הקורס לאחר השיעור. במידה ויהיה שינוי הסטודנטיות.ים יעודכנו בהתאם.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00