חזרה

סילבוס

מספר קורס 0624-3003-01
שם הקורס אמהרית למתחילים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
בלשנות שמית
מרצה ד"ר אנבסה טפרהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: teferra@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שפות ווב , חדר: 516
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

האמהרית היא לשונה הרשמית של אתיופיה - ולשונם של רוב עולי אתיופיה בישראל. על אף שהאמהרית שומרת עד היום על חלק מן התכונות השמיות המקוריות, היא התרחקה במידה רבה מרוב אחיותיה השמיות, בין השאר בשל השפעת לשונות כוש. במסגרת הקורס יילמדו הפונולוגיה, המורפולוגיה והתחביר ברמה בינונית. כמו כן תשולב בתכנית הקורס קריאת טקסטים פשוטים ובינוניים, וכן תושמענה הקלטות של הלשון המדוברת.
נוכחות חובה, תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה להיבחן.
נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינת בית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00