חזרה

סילבוס

מספר קורס 0624-3003-01
שם הקורס אמהרית למתחילים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
בלשנות שמית
מרצה ד"ר אנבסה טפרהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: teferra@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: ווב - לימודי שפות , חדר: 516
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה
חדר 204
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה
חדר 204
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

האמהרית היא לשונה הרשמית של אתיופיה - ולשונם של רוב יוצאי אתיופיה בישראל. על אף שהאמהרית שומרת עד היום על חלק מן התכונות השמיות המקוריות, היא התרחקה במידה רבה מרוב אחיותיה השמיות, בין השאר בשל השפעת לשונות כוש. במסגרת הקורס יילמדו הפונולוגיה, המורפולוגיה והתחביר ברמה בינונית. כמו כן תשולב בתכנית הקורס קריאת טקסטים פשוטים ובינוניים, וכן תושמענה הקלטות של הלשון המדוברת.
נוכחות חובה, תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה להיבחן.
מטלה סופית- בחינת בית.

הקורס יתקיים במסגרת כיתת הלימוד. ההשתתפות בשיעור היא חובה. סטודנטיות.ים שלא יוכלו להשתתף מסיבות בריאותיות, נדרשים להודיע על כך.
השיעורים יוקלטו ויועלו לאתר הקורס לאחר השיעור. במידה ויהיה שינוי הסטודנטיות.ים יעודכנו בהתאם.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00