חזרה

סילבוס

מספר קורס 0624-3006-01
שם הקורס געז למתקדמים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
בלשנות שמית
מרצה ד"ר אנבסה טפרהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: teferra@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שפות ווב , חדר: 516
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין רוזנברג יהדות
חדר 204
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין רוזנברג יהדות
חדר 204
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

געז היא שפה אתיופית עתיקה שעדיין משמשת כלשון הכנסייה האתיופית. גם לעדה היהודית באתיופיה שימשה געז כלשון הדת. חשיבותה רבה הן לחקר תולדות אתיופיה ותרבותה והן במחקר הלשונות השמיות. הקורס "געז למקדמים" מוקדש ללימודי הרחבת ידע בתחום פונולוגיה, מורפולוגיה ותחביר של געז. כמו כן הסטודנטים ינתחו טקסטים ברמה בינונית וגבוהה.
דרישות קדם: געז למתחילים
נוכחות חובה, תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה להיבחן.

הקורס יתקיים במסגרת כיתת הלימוד. ההשתתפות בשיעור היא חובה. סטודנטיות.ים שלא יוכלו להשתתף מסיבות בריאותיות, נדרשים להודיע על כך.השיעורים יוקלטו ויועלו לאתר הקורס לאחר השיעור. במידה ויהיה שינוי הסטודנטיות.ים יעודכנו בהתאם.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00