חזרה

סילבוס

מספר קורס 0624-4126-01
שם הקורס המרקם הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
בלשנות שמית
מרצה ד"ר אנבסה טפרהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: teferra@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שפות ווב , חדר: 516
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין רוזנברג יהדות
חדר 208
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס להעניק ידע בסיסי בנושאים העוסקים בקשרי השפה, התרבות וההיסטוריה באתיופיה. בקורס זה נכללים בין היתר: מידע כללי על אתיופיה, מאפייני תרבות, מאפיינים בסיסיים של כל משפחת השפות, מאפיינים בלשניים משותפים בין השפות, מערכת השמות, היסטוריה קצרה של אתיופיה, תולדות ביתא ישראל (יהודי אתיופיה), וכו'.

נוכחות חובה, מטלה סופית - הגשת רפראט או עבודה סמינריונית.
תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה לכתוב את הרפראט או העבודה הסמינריונית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00