חזרה

סילבוס

מספר קורס 0624-6003-01
שם הקורס אתיופיה: שפה, תרבות והיסטוריה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
בלשנות שמית
מרצה ד"ר אנבסה טפרהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: teferra@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: ווב - לימודי שפות , חדר: 516
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 12:00-14:00
בניין רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס להעניק ידע בסיסי בנושאים העוסקים בקשרי ההיסטוריה, השפה והתרבות באתיופיה. בקורס זה נכללים בין היתר: מידע כללי על אתיופיה, היסטוריה קצרה של אתיופיה, מאפייני תרבות, תרבות חומרית, פתגמים של אמהרית, היסטוריה קצרה של יהודי אתיופיה, וכו'.

נוכחות חובה, תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה להיבחן.
מטלה סופית- עבודה מסכמת

הקורס יתקיים במסגרת כיתת הלימוד. ההשתתפות בשיעור היא חובה. סטודנטיות.ים שלא יוכלו להשתתף מסיבות בריאותיות, נדרשים להודיע על כך.השיעורים יוקלטו ויועלו לאתר הקורס לאחר השיעור. במידה ויהיה שינוי הסטודנטיות.ים יעודכנו בהתאם.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00