חזרה

סילבוס

מספר קורס 0626-1511-01
שם הקורס מה הם לימודים אמריקניים?
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח -
אנגלית
מרצה ד"ר יואב פרומרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yoavfromer@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין שפות ווב
חדר 001
קורס מקוון במלואו הקורס נלמד באנגלית
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

What is American Studies?What does America stand for? What does it mean to be an American? And subsequently, who 'is' considered an American - and who is not? These are the core questions - as timely as ever - that we will seek to explore during the semester. This course will introduce students to American Studies, as both an academic discipline that we study as well as a contested idea to be debated. It surveys the increasingly broadening fields of study that fall under the rubric of American Studies - literature, history, social sciences, cinema, music and art - and teaches students 'how to' conduct research by applying or combining them. At heart, the course seeks to give students a 'taste' of the excitingly diverse, and constantly evolving, flavors of American Studies in order to help them locate a particular area/topic/era/methodology that they might wish to pursue in a more advanced manner in their later studies.

Grading and Assignments

Class Participation (including short response paper) - 25%

midterm exam (in class) - 25%

Final Paper 50%
הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית
בחינת ביניים

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00