חזרה

סילבוס

מספר קורס 0626-2683-01
שם הקורס American Literature and Popular Culture
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
אנגלית
מרצה ד"ר סוניה וינרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: soni@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן רוח
חדר 306
קורס מקוון במלואו הקורס נלמד באנגלית
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתוהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית
בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לתרבות אמריקה (06261500)


tau logohourglass00:00