חזרה

סילבוס

מספר קורס 0626-2683-01
שם הקורס American Literature and Popular Culture
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
אנגלית
מרצה ד"ר סוניה וינרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: soni@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שפות ווב , חדר: 503
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו הקורס נלמד באנגלית
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתוהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית
בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לתרבות אמריקה (06261500)


tau logohourglass00:00