חזרה

סילבוס

מספר קורס 0626-2683-01
שם הקורס American Literature and Popular Culture
יחידה אקדמית ההפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
אנגלית
מרצה ד"ר סוניה וינרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: soni@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שפות ווב , חדר: 503
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין רוזנברג יהדות
חדר 106
הקורס נלמד באנגלית
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתוטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית
בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לתרבות אמריקה (06261500)


tau logohourglass00:00