חזרה

סילבוס

מספר קורס 0654-4210-01
שם הקורס הגות פאן- אפריקאית ופאן אסלאמית- קריאה בכתבים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה של המזרח תיכון ואפריקה
מרצה ד"ר אירית בקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iritbak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 423
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום א
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 455
סמסטר א' תשפ"ג
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 455
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נקרא וננתח טקסטים של הוגים פאן אפריקאים, שנכתבו החל ממחצית המאה ה-19 ועד לימינו. נבחן זרמים שונים בהתפתחותה של התנועה הפאן-אפריקאית, כגון הזרם הדתי, הזרם האינטלקטואלי-תרבותי, הזרם הפוליטי-יבשתי ואחרים. דגש מיוחד יושם על הממד האסלאמי של ההגות הפאן אפריקאית. דרך קריאה בכתבים אלה, נבחן את הקשרים שנוצרו בין הוגים באפריקה ובפזורה, כמו גם הקשרים בין הוגים שונים בתוך אפריקה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00