חזרה

סילבוס

מספר קורס 0659-2126-01
שם הקורס מושגים מדעיים, מושגים פוליטיים: מהו מושג?
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
מרצה ד"ר לינור חלוזין דברתצרו קשר
צור קשר דוא"ל: lin1chd@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 365
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 16:00-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

האם המושגים "אבולוציה", "חתול" ו"מדינה" הם מושגים באותו המובן של המילה? האם המושג המדעי שונה מהותית מן המושגים בשפה השגורה, מושגי השפה הטבעית? האם המושג הפוליטי (כמו "מדינה") זהה למושגים השגורים בלקסיקון (כמו "חתול") או שיש לו תכונות מיוחדות?

המושג והרעיון עמדו במוקד העניין של פילוסופים לפחות מאז סוקרטס. במאה שנה האחרונות הובילו המדעים הקוגניטיביים לפריצות דרך משמעותיות בידע שלנו על מושגים. כבר אצל תומס קון (Kuhn) משולבות תובנות ראשונות מסוג זה במחשבה על המושג המדעי ועל אפן תפקודו ברשת התיאורטית שבתוכה הוא פועל. אבל אם מושג מדעי לא חייב להיות מילולי דווקא, אלא יכול להתבטא במונחים מתמטיים או ויזואליים, האם מושגים מדעיים הם מושגים "מיוחדים"? מה אנחנו מזהים כ"מושג" במדע וכיצד הוא עושה "עבודה מדעית"?

מטרת הקורס היא להקנות כלים תיאורטיים להתמודדות עם הפרובלמות הפילוסופיות שמעלים מושגים מדעיים ולהנגיש את עמודי התווך של הספרות על מושגים, היסטוריה של המושגים ותיאוריה של מושגים לקסיקליים, מדעיים ופוליטיים. במהלך הקורס נדון בכמה מן השאלות המרכזיות הנוגעות למושגים מדעיים ולמושגים אחרים:
* מהו מושג ומהו "רעיון"? מהם היחסים בין מושגים ותיאוריות, ומהם היחסים בין מושגים מדעיים לבין תיאוריות מדעיות?
* כיצד יש להבין את היחס בין מושגים ומילים? האם מושג מדעי שונה באפן מהותי ממושגים בלקסיקון הכללי?
* ממה מושג בנוי ומהם גבולותיו? האם מושגים מדעיים הם עצמאיים או נתונים בהקשר?
* מהו מושג מדעי ומהו מושג פוליטי? במה הם שונים זה מזה, ומה היחס בינם ובין המושגים הלקסיקליים השגורים בלקסיקון הכללי?
* מה מאפיין את הסמיוטיקה של המושג המדעי, וכיצד יש לחשוב על היחס בין הנתונים האמפיריים והמושג המדעי?
* מה ניתן ללמוד על מושגים מן התיאוריות של השינוי המושגי? כיצד נולדים מושגים מדעיים ופוליטיים, וכיצד הם נודדים בין שפות ובין תיאוריות?לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודה סמינריונית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00